Longgeneeskunde: Marjolein Drent, over Adembenemende Geneesmiddelen

Downloaden MP3
In aflevering 2 spreken we met Marjolein Drent, gepensioneerd longarts en emeritus hoogleraar interstitiële longziekten (ILD). Zij heeft vele passies, zoals het uitpluizen van longschade. Dit kan allerlei oorzaken hebben, waaronder geneesmiddelengebruik. 

We spreken met haar over het herkennen van drug-induced (long)toxiciteit in de praktijk. Ze benadrukt het belang van vroeg herkenning en de toenemende rol van farmacogenetica. Drug-induced schade neemt nog steeds toe vanwege de vergrijzing en toename van polyfarmacie. Vroegherkenning van toxiciteit kan veel leed en onnodig blijvende schade voorkomen. Hierbij kijken we breder dan alleen longschade. We krijgen praktische tips voor het vinden van een verklaring voor onverklaarde afwijkingen; Het begint bij het er aan denken!

Veel luisterplezier!
Longgeneeskunde: Marjolein Drent, over Adembenemende Geneesmiddelen
Uitgezonden door